Category: ร่ำเรียน

March 20, 2016 / / ร่ำเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการนำเข้ามูลมาทำนายข้อมูลในอนาคตด้วยโปรแกรม R สวัสดีครับ เนื่องจากเป็นการบ้านรายวิชา Big Data ที่อาจารย์ได้ให้โจทย์การบ้านมาว่า ให้หาข้อมูลไม่ต่ำกว่า 10,000 records ทำการวิเคราะห์และสร้าง Model ทางสถิติด้วยโปรแกรม R จากโจทย์การบ้านผมได้เลือกนำข้อมูลภาพยนต์มาวิเคราะห์…